Oferta

 

Renowacja

Czyszczenie

Usuwanie farby

 

Oferujemy również

– impregnację oraz hydrofobizację cegły, klinkieru, kamienia,

  betonu, kamienia oraz innych spotykanych w budownictwie materiałów

– wycinanie spoin, uszkodzonych cegieł

– uzupełnianie spoin oraz ubytków zaprawą renowacyjną

– malowanie tradycyjne budynków jak również za pomocą agregatów 

hydrodynamicznych